สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560


วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา : 15:54 น.

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560
ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย”
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดตามไฟล์ข่าวที่แนบ)

chevron up