สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ชี้แจงเพิ่มเติม พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ ตอบโจทย์เพิ่มประสิทธิภาพ แยกบทบาทให้ชัดระหว่างนโยบายกับผู้ถือหุ้น ย้ำไม่ใช่การแปรรูปซ่อนเงื่อน


วันพุธที่ 06 กันยายน 2560 เวลา : 10:17 น.

สคร. ชี้แจงเพิ่มเติม พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ ตอบโจทย์เพิ่มประสิทธิภาพ
แยกบทบาทให้ชัดระหว่างนโยบายกับผู้ถือหุ้น ย้ำไม่ใช่การแปรรูปซ่อนเงื่อน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์และหลักการของร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีมติรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ปรากฏข้อเท็จจริงผ่านสื่อ online ต่างๆ ว่า
ยังคงมีข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเปิดช่องให้บรรษัทฯ ลดสัดส่วนการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจชั้นแม่
และรัฐวิสาหกิจชั้นลูก การมีบรรษัทฯ จะมุ่งแต่กำไรสูงสุดจนไม่คำนึงถึงภารกิจในบริการสาธารณะ
การลดบทบาทของภาคแรงงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

chevron up