สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ศึกษาดูงานระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ


วันที่ 07 กันยายน 2560 เวลา : 13:28 น.

สคร. ศึกษาดูงานระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมบุคลากร
ร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Pras Ganesh Group Manager
Toyota Motor Corporation และ Ms. Kawabuchi kiyo
Mr. Ishizuka Kenji ณ Japan International Cooperation Agency (JICA)
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

chevron up