สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการสัมมนาประจำปี 2560


วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา : 16:33 น.

สคร. จัดการสัมมนาประจำปี 2560

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม Sand Dunes Chaolao Beach Resort ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560

chevron up