สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุม คนร. ครั้งที่ 4/2560


วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา : 15:40 น.

สคร. จัดประชุม คนร. ครั้งที่ 4/2560

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร. ร่วมประชุม คนร. ครั้งที่ 4/2560
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยมีข้อสรุปดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

chevron up