สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ


วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา : 15:45 น.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 3/2560
โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

chevron up