สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษา...


วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 15:08 น.

 

สคร. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษา...

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการสัมมนา
และนางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวรายงาน
ทั้งนี้กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) อนุกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของ สคร.
เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมบอลรูม 3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

chevron up