สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC)


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 16:08 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC)

นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2560
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

chevron up