สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อหารือทางกฎหมายในรูปแบบ Digital


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 15:52 น.

สคร. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อหารือทางกฎหมายในรูปแบบ Digital


นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานการประชุมเพื่อรวบรวมข้อหารือทางกฎหมายในรูปแบบ Digital"
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ณ ห้องประชุม 4 สคร. อาคาร SME Bank กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

chevron up