สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ


วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา : 20:41 น.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 14/2560
โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

chevron up