สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง


วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2561 เวลา : 09:52 น.

สคร. สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากร สคร. 
สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

chevron up