สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 09 มกราคม 2561 เวลา : 11:12 น.

สคร. ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ต้อนรับ Professor Kimura Deputy Director of the ABL Project
และ Ms. Fukutomi Program Coordinator
จาก Graduate School of Management, Kyoto University
ที่เดินทางตรวจเยี่ยมนักศึกษา Mr. Hirofumi Suzuyama
ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตร Asia Business Leader Project
พร้อมแสดงความขอบคุณที่อนุญาตให้เข้าฝึกงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ PPP
ในมุมมองของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม 4 สคร. ชั้น 3 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

chevron up