สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา : 15:52 น.

สคร. จัดประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร. ร่วมประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมีข้อสรุปดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)...

chevron up