สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศ สคร เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:33 น.

ประกาศ สคร เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

chevron up