สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:57 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ

นางสาวรสา กาญจนสาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ
โดยมีนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้การต้อนรับ
ณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

chevron up