สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการพี่เลี้ยง ของ สคร.


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 11:02 น.

 

สคร. จัดโครงการพี่เลี้ยง ของ สคร.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดโครงการพี่เลี้ยง ของ สคร. พร้อมมอบนโยบาย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

chevron up