สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. รับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 11:12 น.

 สคร. รับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและบุคลากร สคร. 
ร่วมประชุมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

chevron up