สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตรการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม


วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา : 15:19 น.

สคร. จัดโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตรการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตร การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตอน ฝ่าหลุมดำแห่งความเจ็บปวด กับตะเกียงวิเศษ (Understand problems)
ในโอกาสนี้นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 SME Bank เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

chevron up