สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวสูงถึง 47%...


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:00 น.

“เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวสูงถึง 47%
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2561 จำนวน 21,107 ล้านบาท
ขยายตัวสูงถึง ร้อยละ 47 เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีเขียวของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
และโครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่นี่

chevron up