สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการข้อมูล...


วันที่ 03 เมษายน 2561 เวลา : 16:20 น.

สคร. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการข้อมูล...

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการข้อมูล เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน
สู่การเป็น BigData ของรัฐวิสาหกิจ (MOU) ระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.),
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การประปานครหลวง (กปน.),
และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

chevron up