สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สคร. เนื่องในวันสงกรานต์


วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา : 14:56 น.

สคร. สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สคร. เนื่องในวันสงกรานต์

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของ สคร. สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สคร.
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 3
อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

chevron up