สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม...


วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา : 10:19 น.

สคร. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม...

นางสาวรสา กาญจนสาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ
และจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ
ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

chevron up