สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์


วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:53 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์

นางสาวรสา กาญจนสาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ในโอกาสนี้ สคร. ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โดยมีพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ
ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

chevron up