สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร.จัดการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2561


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:56 น.

สคร.จัดการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2561

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ครั้งที่ 2/2561
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

chevron up