สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศ สคร. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)


วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:49 น.

chevron up