สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 12:40 น.

chevron up