สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 79 ปี


วันจันทร์ที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:42 น.

     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 79 ปี

โดยมี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ

 

chevron up