สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผู้อำนวยการ สคร.เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากร


วันจันทร์ที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา : 17:15 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรของ สคร.

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank

chevron up