สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผอ. สคร. ร่วมบรรยายภายในงาน Thailand Focus 2018 ภายใต้หัวข้อ “The Launch of Thailand Future Fund”


วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 18:05 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการระดมทุนของภาครัฐเพื่อพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หัวข้อ “The Launch of Thailand Future Fund” ภายในงาน “Thailand Focus 2018” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมถึงนโยบายที่สำคัญและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของภาครัฐ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

chevron up