สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผอ.สคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน TFFIF


วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา : 16:48 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแถลงข่าวในงาน “Thailand Future Fund : TFFIF : ก้าวใหม่การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

chevron up