สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กระทรวงการคลังมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา โดยผู้สนใจเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th)


วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 14:52 น.

กระทรวงการคลังมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป
แบบยื่นข้อเสนอราคา โดยผู้สนใจเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหลักทรัพย์แต่ละแห่ง
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (www.sepo.go.th)  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และผู้เสนอซื้อ
ต้องตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ที่จะจำหน่ายทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง
และ สคร. ก่อนทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สคร.
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ โทร. 0 2298 – 5880 – 7 ต่อ 2120

(update) รายชื่อบริษัทที่กระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในรอบที่ 2 ได้ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธีการประมูล เป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา

โดยมีรายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้
บริษัท ถกลสุข จำกัด
บริษัท บางกอกเดินเรือและการค้า จำกัด
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อ๊อกซิเจนภาคใต้ จำกัด
บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
บริษัท เดวิส โกลเด้นท์ สตาร์ จำกัด
บริษัท เดวิส โคปา คาบานา จำกัด
บริษัท เดวิส ซิลเวอร์ สตาร์ จำกัด
บริษัท เดวิส ไดมอนด์ สตาร์ จำกัด
บริษัท ลำไพลพาราวู้ด จำกัด
บริษัท ชลสิน จำกัด
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
บริษัท รอยัลคราฟท์ จำกัด
บริษัท ไทยยิบซั่ม จำกัด
บริษัท ทักษิณซักรีด จำกัด
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

chevron up