สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ขอความร่วมมือ งดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ สคร. ทุกระดับ ในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส


วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 14:48 น.

chevron up