สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ พระเจ้าตากสินมหาราช


วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:36 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมี บรรดาส่วนราชการ หน่วยงาน คณะบุคคล ร่วมวางพานพุ่ม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

chevron up