สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนาแนวทางของระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่


วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:51 น.

นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวรายงานในการจัดสัมมนา “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่” โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าภารกิจด้านทรัพย์สิน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ สคร. เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหลักการและแนวทางของระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ได้เมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ณ ห้อง Infinity ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

Link การถ่ายทอดสัมมนาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกรอบหลักการและแนวทางของระบบประเมินผลใหม่ (6 กุมภาพันธ์ 2562)

chevron up