สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

บทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Loading the player...
chevron up