สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


สำหรับแขกผู้มีเกียรติ รายชื่อผู้ที่มาร่วมงาน

สำหรับแขกผู้มีเกียรติ รายชื่อผู้ที่มาร่วมงาน

1. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
2. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร (ผู้ประสานงาน)
สำหรับรัฐวิสาหกิจ กรุณาเลือกรัฐวิสาหกิจ

สำหรับรัฐวิสาหกิจ กรุณาเลือกรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
1. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
2. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
3. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
4. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
5. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
6. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
7. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
8. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
9. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
10. ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร (ผู้ประสานงาน)

chevron up