สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2563รายงานด้านบัญชีการเงิน

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2563

.

หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 12/10/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2563 14/09/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2563 10/08/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563 13/07/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563 12/06/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563 12/05/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2563 10/04/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 12/03/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2563 12/02/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562 13/01/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 11/12/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562
นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up