ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์

Search : Category : Start : Start :


ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์

ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์1. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำหนดแนวทางการวัดค่า EVA 2. คู่มือ EVM ปี 2549 ระยะที่ 1 3. คู่มือ EVM ปี 2550 ระยะที่ 2 4. คู่มือ EVM ปี 2551 ร...

อ่านต่อ