ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และการติดตามการเบิกจ่ายของ สคร. อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมกราคม 2566 จำนวน 30,969 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมกราคม 256...

อ่านต่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ...

อ่านต่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 2/2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหารระดับสูง สคร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงาน 29 ปี ธสน.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงาน 29 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน...

อ่านต่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566


สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสหภาพรัฐวิสาหกิจ เข้าพบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เพื่อหารือเกี่ยวกับงานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร. ในการนี้ ได้มีผู้แทนสหภาพแรงงานเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย...

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กคช. ครบรอบปีที่ 50

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ครบรอบปีที่ 50 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร5 (สันทนาการ) สำนักงานใหญ่ กคช....

อ่านต่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหารระดับสูง สคร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 30 มกราคม 2566


คนร. มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจมุ่งพัฒนา/แก้ไขปัญหาองค์กรเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1T6TNdK9tVBA2BTI5jDdoXsb8lS3XQTSd/view?usp=share_link...

อ่านต่อ

วันที่ 26 มกราคม 2566


รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงาน เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 กว่า 3.25 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกรอบงบลงทุน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี2565มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน325,175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าปี 2564 ที่เบิกจ่ายได้จำนวน 307,185 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบงบลงทุน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้ออกมาตรการเร่งรัดการ...

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2566


คณะกรรมการ PPP เปิดเผยผลการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/file/d/1bI4an-d7_qMV2oCOMktf289jj4xVuIzL/view?usp=share_link...

อ่านต่อ

วันที่ 18 มกราคม 2566


.......