ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การรักษาไว้ซึ่งค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต...

อ่านต่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565


สคร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีนางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. และบุคลากร สคร. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ Co Working Space ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER...

อ่านต่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565


สคร. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร สคร. ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565...

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 21

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 21 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. และผู้บริหาร สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร SME BANK Tower...

อ่านต่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กนอ. ครบรอบปีที่ 50

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ครบรอบปีที่ 50 โดยมีนางสาววรชยา ลัทธยาพร  ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2  เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ กนอ. สำนักงานใหญ่...

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565


9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2565

สคร. ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดย สคร. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม...

อ่านต่อ

วันที่ 09 ธันวาคม 2565


สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งบริจาคห่วงดึงฝากระป๋องอะลูมิเนียมให้แก่โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

   นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบุคลากร สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิฯ) รวมทั้งบริจาคห่วงดึงฝากระป๋องอะลูมิเนียมให้แก่โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาส โดยมีนายไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริ...

อ่านต่อ

วันที่ 07 ธันวาคม 2565


สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิยุวพัฒน์ รวมทั้งบริจาคแจกันดอกไม้ให้แก่โครงการร้านปันกัน จำหน่ายต่อเพื่อระดมทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบุคลากร สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิยุวพัฒน์  (มูลนิธิฯ) รวมทั้งบริจาคแจกันดอกไม้ให้แก่โครงการร้านปันกัน จำหน่ายต่อเพื่อระดมทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส โดยมีนางสาวโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มูลนิธิยุวพัฒน์...

อ่านต่อ

วันที่ 07 ธันวาคม 2565


สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบุคลากร สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  (มูลนิธิฯ) โดยมีนางณัฏฐา  มะระกานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์...

อ่านต่อ

วันที่ 06 ธันวาคม 2565


สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดี

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบุคลากร สคร. บริจาคเงินสนับสนุน (เรี่ยไร) ในส่วนที่เหลือจากการจัดทำหนังสือ เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ มูลนิธิรามาธิบดี...

อ่านต่อ

วันที่ 06 ธันวาคม 2565


.......