ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ร่วมแสดงความยินดี 13 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใจโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 13 ปี  โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ และการกุศล  ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558...

อ่านต่อ

วันที่ 10 ธันวาคม 2558


สคร.3 ชลบุรี สนับสนุน (ร่าง)พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี นำโดย นางสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ สคร.3 ชลบุรี และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงพลังสนับสนุน (ร่าง) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหน่วยง­านในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนกฎหมายและปกป้องเยาวชนไทยให้­ห่างไกลจากบุหรี่ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให­้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงภัยของบุหรี่เนื่องจ...

อ่านต่อ

วันที่ 08 ธันวาคม 2558


สคร. ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ 5 ส. กระทรวงการคลัง

สคร. ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ 5 ส. กระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ 5 ส. กระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีงานกีฬา สานสัมพันธ์ 5 ส. ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และสถาบันว...

อ่านต่อ

วันที่ 08 ธันวาคม 2558


ผอ. สคร. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ผอ. สคร. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ   นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558                  ...

อ่านต่อ

วันที่ 03 ธันวาคม 2558


สคร. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ

สคร. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ นางอุ่นใจ สมบัติศิริ มารดา นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ ในโอกาสนี้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมด้วย ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558                 &...

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558