ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

ที่ปรึกษา สศค. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา สศค. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง   นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558                 ...

อ่านต่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559


สคร. ร่วมต้อนรับ ผอ. สคร. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สคร. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากรจาก สคร. ให้การต้อนรับณ สคร. อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558...

อ่านต่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559


.......