ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง สคร. ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 06 มกราคม 2566


สคร. ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 05 มกราคม 2566


สคร. ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง สคร. ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน และนางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 05 มกราคม 2566


สคร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหารระดับสูง สคร. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 04 มกราคม 2566


สคร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ กระทรวงการคลัง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงเร็ววัน โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง และบริเวณด้านหน้...

อ่านต่อ

วันที่ 04 มกราคม 2566


“สคร. ส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งท้ายปี 2565 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับปีใหม่”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 294,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม นอกจากนี้ สคร. ได้ส่งสัญญาณกำชับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในเดือนธันวาค...

อ่านต่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565


สคร. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การรักษาไว้ซึ่งค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต...

อ่านต่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565


สคร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีนางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. และบุคลากร สคร. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ Co Working Space ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER...

อ่านต่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565


สคร. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร สคร. ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565...

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


.......