ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สคร. ให้การต้อนรับเเละรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร....

อ่านต่อ

วันที่ 05 ตุลาคม 2565


รวมพลังรัฐวิสาหกิจไทย
STATE ENTERPRISES THE DRIVING FORCE

ถ้าเปิด E-Book ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

วันที่ 03 ตุลาคม 2565


หนังสือครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สคร.

ถ้าเปิด E-Book ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

วันที่ 03 ตุลาคม 2565


สคร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และให้การต้อนรับผู้บริหารของกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการ สคร. และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565...

อ่านต่อ

วันที่ 03 ตุลาคม 2565


สคร. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง, ประจำอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและประจำ สคร. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 20 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร สคร. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง,ประจำอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและประจำ สคร. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 20 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวงการคลัง, อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สคร....

อ่านต่อ

วันที่ 03 ตุลาคม 2565


สคร. ประชุมร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (บสอ.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ บสอ. ในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (บสอ.) โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. ร่วมกับนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ บสอ. พร้อมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ บสอ. และเยี่ยมชมระบบปฏิบัติการในการบริหารสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ บสอ....

อ่านต่อ

วันที่ 01 ตุลาคม 2565


"สคร. จับมือ depa ลงนามบันทึกข้อตกลง พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บันทึกข้อตกลงฯ) รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันสร้าง สคร. ให้เป็นองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และมีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Managemen...

อ่านต่อ

วันที่ 30 กันยายน 2565


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบปีที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ครบรอบปีที่ 69 โดยมีนายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก  ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3  เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว...

อ่านต่อ

วันที่ 23 กันยายน 2565


“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 236,023 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 94,887 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกร...

อ่านต่อ

วันที่ 23 กันยายน 2565


คณะกรรมการ PPP เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการนำข้อตกลงคุณธรรม มาใช้กับโครงการ PPP เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับความโปร่งใส ในการคัดเลือกเอกชน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการออกแนวทางปฏิบัติในการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) มาใช้กับโครงการ PPP ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พ.ร...

อ่านต่อ

วันที่ 21 กันยายน 2565


.......