สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นัดโอน... แต่ไม่รับโอน... หลังพบคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกำหนด! แบบนี้ใครเสียสิทธิ์ ?


วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:21 น.

     ปัจจุบันคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก ยิ่งทำเลดี ใกล้ที่ทำงาน ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้โรงพยาบาล การเดินทางสะดวกยิ่งเป็นที่ต้องการ ซึ่งในการตัดสินใจซื้อคอนโดต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นด้วย เช่น ระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากคอนโดส่วนใหญ่เปิดขายโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จ จึงถือว่าเป็นการซื้อของบนกระดาษ และบนความเชื่อของคำโฆษณาหรือคำบอกเล่าของพนักงานขาย ดังนั้นปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่อสร้างแล้วเสร็จ คอนโดที่เราซื้ออาจไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือไม่เป็นไปตามห้องตัวอย่าง ที่มักจะสร้างให้ดูสวยงาม เช่น แปลนห้องไม่ตรงตามโฆษณา ส่วนกลางที่น้อยกว่าที่โฆษณาไว้ สเปคของที่ได้ ไม่เหมือนห้องตัวอย่างหรือห้องมีความชำรุด เป็นต้น หากโครงการสร้างไม่ตรงแบบที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่เป็นไป ตามแบบที่ตกลงกันไว้ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางก็ถือเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคสามารถจัดการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เริ่มจากการทำจดหมายพูดคุยกับโครงการ เพื่อให้โครงการแก้ไขเพราะเป็นวิธีที่ง่ายสุดและเป็น วิธีประนีประนอมที่ดีสุด แต่หากโครงการไม่แก้ไขให้เราทำจดหมายปฏิเสธการจ่ายเงินและการโอนกรรมสิทธิ์ รวมไปถึงสามารถร้องเรียนไปยัง สคบ. หรือฟ้องศาลด้วยตัวเองได้เลย ผู้บริโภคควรสงวนหรือรักษาสิทธิ์ได้ ตามกระบวนการทางกฎหมาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up