สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“พี่ปกป้อง” Chat Bot ออนไลน์ ตอบข้อสงสัยเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ตโฟน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ


วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:30 น.

     สคบ. ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น OCPB Connect ให้บริการความรู้ การรับเรื่องร้องเรียนและ มี Chat Bot พี่ปกป้องให้บริการประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเรียกดู การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ การขึ้นทะเบียนจดแจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ การเตือนภัยสินค้า บริการ องค์ความรู้ ข่าวสาร รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภค ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น OCPB Connect จะพบกับการให้บริการดังนี้

หมวดที่ 1 เตือนภัยผู้บริโภคเรื่องสินค้า องค์ความรู้ และข่าวสาร
หมวดที่ 2 เรื่องร้องทุกข์และตรวจสถานะขั้นตอนการด าเนินเรื่อง
หมวดที่ 3 สถิติร้องทุกข์หรือวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
หมวดที่ 4 ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up