สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. หารือแนวทางและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับ ITF-THAI


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา : 19:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ แห่งประเทศไทย (ITF-THAI) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up