สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา : 16:46 น.

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน และ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี โดยมีนางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้การต้อนรับ ณ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up