สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Seventh Meeting of the Infrastructure Financing and PPP Network of Asia and the Pacific ร่วมกับ UNESCAP และ CPPPC ในหัวข้อ Infrastructure Development through PPP in the Post - COVID Era


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:33 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Seventh Meeting of the Infrastructure Financing and Public-Private Partnerships Network of Asia and the Pacific ร่วมกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Asian Development Bank และ China Public Private Partnerships Center ในหัวข้อ Infrastructure Development through PPP in the Post - COVID Era เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ทั้ง On-site และ Online ตลอดจนการดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 2 แห่ง ได้แก่ โครงการท่าเรือแหลมฉบังและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก UNESCAP จำนวน 52 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกล่าว Keynote Speech ในที่ประชุม รวมทั้งนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up