สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมบริจากสิ่งของเเละทุนการศึกษาเเก่โรงเรียนบ้านพุบอน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง สคร. ร่วมบริจาคสิ่งของเเละทุนการศึกษาเเก่โรงเรียนบ้านพุบอน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีธัญญานุช หงษ์รัตน์ ครูผู้ช่วยรักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้เเทนในการรับของบริจาคเเละทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up